اسارت در دنیای مجازی

اسارت در دنیای مجازی

رقابت میان دنیای مجازی و دنیای واقعی
در روزهای زندگی می کنیم  که شاهد شکست دنیای واقعی در مقابل دنیای مجازی هستیم دنیای مجازی با حسادت تمام به دنیای واقعی  انسانها را به زیستن و صرف زمان در خود مجذوب نموده است امروزه اکثر ما در تلاشیم تا دردنیای مجازی جایگاهی بیابیم از کودکان تازه متولد شده که از ابتدای زندگی شان وارد شبکه های اجتماعی می شوند و با بامزه بازیهاشان مخاطب جلب می کنند تا بقالی سر کوچه مان که دست به دامان این و آن شده تا فروشگاه مجازی بزند.
دنیای واقعی هر روز ترسانک تر میشه هر روز اتفاق  جدیدی رخ می دهد یک روز ترس از حمله های تروریستی و یک روز ترس از ویروس و بغل کردن و دست دادن با یکدیگر
ترس از زندگی در دنیای واقعی و جذابیتهای دنیای مجازی باعث شده تا انسان به دنیای مجازی روی بیاورد  و هر روز می کوشد تا بیشتر دنیای مجازی را لمس و احساس کند از این رو روزانه هزاران ابزار جدید ساخته می شود همانند سلول های شبیه ساز فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده  و لباس و دستکش حس ساز
همه  این ابزار ها به همراه هزاران اپلیکیشن و بازی در حال تصاحب وقت ما برای دنیای مجازی است و دنیای مجازی برای بدست آوردن کاربر بیشتر تلاش می کند زیرا که خوراک دنیای مجازی از کاربر و اعضای فعال آن است
اما مگر چه ایرادی دارد حال که دنیای واقعی آکنده از ویروس و حادثه است در خانه بمانیم و از دنیای مجازی لذت ببریم ؟
ایرادی ندارد اتفاقا دنیای مجازی خیلی هم خوب و پر از فایده است  اما باید آگاه و هوشیار باشیم که در مرور زمان چه خصوصیت و توانایی ها را از دست میدهیم
اجتماعی زیستی از مهمترین خصوصیت های انسان است که در مهاجرت به دنیای مجازی از دست خواهد رفت و در راستای این مهم تفکر و خلاقیت  تحلیل می رود چرا که ذهن خلاق  خوراکش را از روابط اجتماعی بدست می آورد از روابط رو در رو ، از چشم با چشم شدن  از ذهن با ذهن شدن ها و از  کلام با کلام شدن
همانند کشتی گیری که تنها با مبارزه توانمند تر می شود با ضعیف شدن خلاقیت و تفکر  انسان به اسارت و کنترل در می آید
امروز تمام تلاش سیاستمداران و حکومت ها رسیدن به سلاح قدرتمند برای مدیریت و کنترل هوشمند انسانها است  و چه چیزی بهتر و جذابتر از دنیای مجازی است
پس آگاه و هوشیار از دنیای مجازی استفاده کنید و اجازه ندهید ذهن و هوش تان به اسارت دنیای مجازی در آید