سلول شبیه ساز

سلول شبیه ساز

سلول شبیه ساز چیست
سلول شبیه ساز اتاقکی است که تمامی دیوارهای آن متشکل از صفحه نمایشگر است  این اتاقک مجهز به صندلی ها و نگهدارنده های معلق ، رستوران رباتیک ، دوش ، دستشوی ، وان ، فن های تولید باد و بو است که با کمک فناوری واقعیت افزوده و مجازی هر چیزی و هر محیطی را شبیه سازی می کند .
 فردی که وارد اتاقک شبیه ساز می شود می بایست  لباس و دستکش مخصوص  شبیه سازی را بپوشد
لباس شبیه ساز،  لباسی همانند لباس غواصی است که از سنسورها و ویبراتورها تشکیل شده است این لباس تمام اندام بدن حتی اندام جنسی  را پوشش می دهد تا هر حسی را از ضربه و خارش و تحریکی و حتی نوازش را به فرد انتقال دهد . و با  کمک دستکش شبیه ساز قادر به لمس اجسام  در دنیای مجازی باشد.
اتاقک شبیه ساز با چنین امکانات هر آنچه در واقعیت باشد را شبیه سازی می کند به طوریکه می  توان در این اتاق شبیه ساز برای سالها زندگی کرد و متوجه نشد که در دنیای مجازی و میان تصاویر است
با این امکانات می توان قهوه ای را بر روی عرشه کشتی در قطب جنوب با  همان سرما و وزش باد نوشید
می توان از این سوی دنیا فردی در آن سوی دنیا نوازش کرد
می توانید شنا کنید
می توان معلق شد و بر روی ابرها خوابید